Mød vores kandidater

Torben Hansen

Gl. Hobrovej 177
8920 Randers NV
Faglærer, 52 år

 • Byrådsmedlem og Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Randers Kommune
 • Gift med Anne Marie. Sammen har vi Kirstine på 22, Johanne på 19 og Rasmus på 14 år
 • Folketingsmedlem 2001 – 2015

Jeg er Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Randers Kommune. Mine mange år i politik har lært mig, at samarbejde er den bedste vej til resultater.
Vi er forskellige politisk, og sådan skal det være. Men politiske løsninger trives bedst, når de vedtages bredt, gennemsigtigt og i respekt for hinanden. Det er fremtiden for Randers Kommune.

Jeg kender Randers Kommune – har boet her hele mit liv. Mine børn har gået i vuggestue, børnehave og folkeskole i Randers. Jeg har stadigvæk et barn i folkeskolen. Vores familie har været aktive i idrætsklubber og som spejdere – ja, mange af de steder, hvor fritidslivet leves.

Jeg er 52 år og har været mange år i lokal- og landspolitik. Medlem af Folketinget i 13 år. Det har givet mig en solid ballast – og et vidtforgrenet kontaktnet, som er vigtigt for Randers Kommune.

Socialdemokratiet stiller med et stærkt hold i Randers Kommune, og hver eneste af vores kandidater er klar til at gøre en forskel. Vi går til valg med en række klare målsætninger:

• Vi vil et stærkt politisk samarbejde til gavn for fremdriften i hele Randers Kommune – med respekt og ordentlighed i byrådet.

• Vi skal styrke folkeskolen. Den skaber sammenhæng og er helt afgørende for uddannelse, det sociale liv og de unges fremtid.

• Vi skal sikre en værdig ældrepleje. Nærvær, tryghed og forbedret sundhed skal være ledetråden for det gode ældreliv.

• Vi skal tage natur og miljø alvorligt. Vi skal passe på vores drikkevand og vores fantastiske Gudenå og Randers Fjord.

• Vi skal give alle børn og familier en chance. Skabe gode rammer for erhverv og uddannelse. Alle i vores fællesskab skal have mulighed for et godt liv.

Leif Gade

Dalsvinget 11, Øster Tørslev,
8983 Gjerlev
Fhv. finplanlægger, 70 år

 • Byrådsmedlem
 • Gruppeformand
 • Formand for Sundheds- og omsorgsudvalget

Bedre normeringer på børne- og ungeområdet. Der skal sættes en stopper for besparelserne på ældreområdet – der er i stedet behov for at styrke området. Jeg vil arbejde for, at der oprettes flere træningstilbud på sundhedsområdet, det er der behov for. Det frivillige foreningsliv bør styrkes.

Jeg vil arbejde for, at der afsættes en større årlig pulje til udvikling af vores landsbyer. Der skal etableres flere cykelstier i Randers Kommune. Den kollektive trafik skal styrkes. Bedre infrastruktur vil styrke og fremme bosætningen og erhvervsudviklingen.

Der skal være gode pasningsmuligheder i nærmiljøet. Sidst, men ikke mindst vil jeg arbejde for et bedre og bredere samarbejde i byrådet.

Fatma Cetinkaya

Kobbersmedevej 57

8920 Randers NV

Socialrådgiver, 50 år

 • Medlem af Børn og skoleudvalget
 • Medlem af Beskæftigelsesudvalget
 • Medlem af Handicaprådet

Efter 7 spændende og udfordrende år i kommunalpolitik er der bare så meget, som optager mig endnu. Igennem mit arbejde som socialrådgiver, medlem af Randers byråd og frivilligt arbejde bliver jeg igen og igen gjort opmærksom på vigtigheden af, at der tænkes helhedsorienteret. Jeg ved at behovet for at der tænkes og arbejdes mere helhedsorienteret er endnu mere nødvendig i dag ud fra de komplekse og mangeartede problemstillinger vores medborgere befinder sig i. Jeg finder det nødvendigt, at arbejde for den bedst mulige løsning for den enkelte medborger samtidig med at medborgeren er i centrum og medbestemmelse er i højsædet. Uanset alder, køn og etnicitet er det nødvendigt fortsat at arbejde for en mere rummelig daginstitution, skole og arbejdsplads.

Ellen Petersen

Fredensgade 14A, st.
8900 Randers C
Formand 3Fs industrigruppe, 63 år

 • Byrådsmedlem i Randers Kommune.
 • Næstformand i kultur- og fritidsudvalget.
 • Udvalgsmedlem i landdistriktsudvalget.

En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er grundlaget for en god beskæftigelse og en stærk økonomi. Derved kan vi skabe rammerne for, at borgerne får trygge levevilkår og god kommunal service. Jeg er optaget af og vil arbejde for:

 • en helhedspolitik med udgangspunkt i Socialdemokratiets kommunalpolitiske program.
 • at alle borgere i Randers kommune, oplever at være en vigtig del af kommunen, uanset hvor man bor.

Det er socialdemokraterne, der skal sætte den politiske dagsorden, og jeg er stolt af, at være med på liste A igen.

Stine Eiby

Vintergækvej 3, Ø. Bjerregrav,
8920 Randers NV
Studerende, 20 år

 • Formand og byrådskandidat for DSU Randers
 • Håndboldformand i Ø. Bjerregrav
 • Kasserer for Ungerådet Randers

For mig betyder inklusion meget. Om man er ung eller ældre. Alle skal have muligheden for at være en del af et socialt samvær og føle at man bliver hørt. Derfor vil jeg kæmpe for gennemførelsen af følgende. For det første skal vi have indført et fritidspas, således at alle kommunens borgere vil få mulighed for at komme til en fritidsaktivitet – også selvom de ikke har råd. For det andet skal vi inkludere vores landdistrikter i byrådet. Alt for mange mennesker, der er bosiddende på landet, føler at de bliver overset. Sådan skal det ikke være. I Randers Kommune skal man være lige meget værd. Uanset om man er ung eller gammel, kommer fra land eller by.

Henrik Leth

Skytten 118
8920 Randers NV
Tidl. formand Metal Randers, 65 år

 • Næstformand Tradium
 • Medlem af Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd
 • Guide og Instruktør, Fluefiskeri og webmaster på www.brakvand.dk

Jeg har to emner, som jeg specielt brænder for: ”Arbejdsmarked og uddannelse hele livet” og ”Vores fælles miljø. Jeg gik selv ud af skolen efter 7. klasse i 1966 og gik i lære som automekaniker. Takket være muligheden for at tage kurser og gå på efteruddannelse, kunne jeg efter min tid som mekaniker arbejde med CNCstyrede maskiner på Gerni. Jeg ved, at uddannelse og opkvalificering er meget vigtigt, både for samfundet og for det enkelte menneske. Det har altid være meget vigtigt for mig, at vores miljø har det godt. Rent vand er ikke en mulighed, hvis bonden gøder for meget eller forkert. Der skal vælges økologisk, når kommunen og institutionerne køber ind. Så bliver flere landmænd fristet til at omlægge, så stiger udbuddet, og så falder priserne.

Iben Sønderup

Havevej 9
8870 Langå
Gymnasielærer, 48 år

 • Byrådsmedlem
 • Folketingskandidat
 • Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og næstformand i Randers Spildevand

Retfærdighed og resultater – det er Socialdemokratiets faste sigtepunkt. Retfærdighed skabes ved at sikre lige muligheder for alle – både børn, voksne og ældre. Resultater opnås ved samarbejde.

Jeg arbejder for, at kommunen går foran med at skabe gode arbejdspladser, og at vi sikrer en god begyndelse for nytilkomne flygtninge. Jeg er også aktiv i arbejdet med en veteranpolitik for vores kommune.

Som socialdemokrater skal vi passe på vores smukke natur og miljø, sikre gode trafikforhold og gode byrum til ophold og samvær.

Min vision er, at vi skal bygge bæredygtige boliger, når vi udvikler nye bydele og kvarterer.

Stem på mig, hvis du ønsker en seriøs politiker, der arbejder for konkrete resultater.

 

Find mig på www.ibensoenderup.dk og på https://www.facebook.com/ibensoenderup/

Mikael Firlings Mouritsen

Bastrups Alle 16
8940 Randers SV
Gymnasielærer, Paderup, 30 år

 • Byrådsmedlem
 • Medlem af socialudvalget, børn og unge udvalget, børn og skole udvalget
 • Næstformand i kredsbestyrelsen

Jeg er født og opvokset i Randers. Jeg er bosiddende i Vorup med min kone og 3 børn, der alle går på Søndermarkskolen, hvilket vi er glade for – fantastisk skole. Tidligere var vi så heldige at børnene gik i både vuggestue og børnehave i Randers kommune, gennem disse år lærte jeg hvor vigtigt det er som lokalpolitiker at bakke vores fantastiske personale op. Jeg ønsker ikke at vi fortsætter salamibeskæringer, men i stedet prioriterer kernevelfærden. En af de ting som Anker Jørgensen med sikkerhed har lært mig, er at et samfund skal bedømmes på den måde vi behandler de svageste på. Derfor ønsker jeg at fortsætte mit arbejde i socialudvalget. Jeg har klare holdninger og er ikke bange for at stå fast eller sige fra når det er nødvendigt.

Steen Bundgaard

Hasselvænget 14

8990 Fårup
Folkeskolelærer, Fårup skole, 62 år

 • Byrådsmedlem
 • Fmd. for menighedsrådet ved Fårup Kirke
 • Kasserer i Purhushallens bestyrelse og bestyrelsesmedlem i Randers Egnsteater

Hvorfor vil jeg gerne genopstille til byrådsvalget i 2017? Det handler om åbenhed, nærvær og kvalitet. Derfor vil jeg arbejde for: At der sikres et folkeskoletilbud med kvalitet. At der er de nødvendige og gode tilbud til børn/unge med særlige behov. At der afsættes penge så vi kan får moderniseret vores Kulturhus. At det frivillige idræts og foreningsliv til stadighed bliver styrket. At der fortsat afsættes en årlig pulje til udvikling af vores landsbyer. At der forsat afsættes penge til cykelstier også udenfor Randers by. At den kollektive trafik på landet og i byen sikres. At der til stadighed er gode pasningsmuligheder i nærmiljøet. At de ældre får den nødvendige pleje og omsorg. At det er trygt at være ansat i Randers Kommune. At Randers skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Politik er at ville.

Anne Hjortshøj

Hjorthsvej 8
8970 Havndal
Studerende, 25 år

 • Medlem af hovedbestyrelsen i HavndalUdbyneder idrætsforening
 • Medlem af Styregruppen Havndal
 • I bestyrelsen i Nørhald partiforening

Jeg er 25 år, og student fra Randers Statsskole. Jeg læser i øjeblikket offentlig administration i Aalborg på sidste år. Jeg er opvokset, og bor i Havndal, som er en by jeg sætter stor pris på. Det betyder bl.a. at jeg deltager aktivt i byens liv. Som studiejobs har jeg bl.a. arbejdet på plejehjemmet i Havndal, og jeg har været lærervikar på Havndal skole. Hvis jeg bliver valgt til byrådet, vil jeg arbejde for, at der sker en positiv udvikling i en socialdemokratisk retning i Randers Kommune, og ikke mindst landdistrikternes udvikling bør tildeles ekstra opmærksomhed.

Pia Moldt

Lindevej 72

8981 Spentrup
Leder af VIA, pædagoguddannelsen i Randers, 54 år

 • Tidligere byrådsmedlem, bestyrelse i partiforening, forældrebestyrelse vuggestue og børnehave

Jeg er gift og mor til 3 børn. For mig handler politik om velfærd og fællesskab med mennesket i centrum. Som politiker skal vi være tæt på kommunens borgere, lytte til den enkeltes mening og behov og tage ønsker, ideer og kritik alvorligt – og erkende at vi kan tage fejl og blive klogere.

Vi skal sikre gode pasningsmulighederne for børnene, en god og attraktiv skole med en dagligdag uden stressede lærere og elever, udviklende og alderssvarende tilbud til psykisk- og fysik handicappede, og vi skal sikre ordentlige forhold for vore ældre medborgere. Personalenormeringerne skal være i orden hele vejen rundt – det er en væsentlig forudsætning for, at velfærdspolitikken kan lykkes.

Vi skal også fortsat udvikle kommunen med beskæftigelsesmuligheder, med kultur- og idrætstilbud, med boliger og en fornuftig erhvervspolitik samtidig med vi har styr på økonomien og vores fælles miljø og sundhed. Vi skal tænke os om og ikke kaste os ud i overbudspolitik og tilfældige prestigeprojekter.

Min vision er et åbent og demokratisk Randers, hvor borgernes synspunkter høres, hvor vi solidarisk tager hånd om de svageste i hele kommunen, så vi sammen skaber livskvalitet – der samler os, der hvor vi bor. Jeg står for et samlet Randers – med land og by, og så vil jeg tage ansvar for, at vi samarbejder i byrådet – det skylder vi alle borgere i kommunen.

 

Henning Jensen Nyhuus

Egegårdsvej 38
8920 Randers NV
Tidl. borgmester, 66 år

 • Tidligere borgmester i 8 år
 • Viceborgmester
 • Formand for havnen de sidste 4 år

Jeg har en god politisk ballast. Buskort til 300,- kr for folkepensionister skal fastholdes, og jeg vil gerne kæmpe for buskørslen i hele Randers Kommune. Som tidligere borgmester ved jeg godt, at der også skal kæmpes for kerneområderne, og derfor er det nødvendigt med fortsat udvikling af Randers Kommune, såsom byen til vandet, infrastrukturen og skabelse af arbejdspladser. Herunder Randers havn. Så er fundamentet lagt til at skabe gode rammer for alle borgere. Ordentlighed og redelighed har jeg med mig fra min tid i politiet. Jeg tør tage ansvar og sige tingene, som de er. Sådan får I mig.

Claus Ørsted

Kirkegade 18, 4.

8900 Randers C
Autodidakt cykelsmed, galleriejer,
bogudgiver, foredragsholder, 74 år

 • Driver Cykelbørsen – Cykler og kunst

Mit overordnede formål med at opstille til byrådsvalget er ud over ønsket om at blive valgt, at være med til at samle stemmer nok til at få en socialdemokratisk borgmester

Karen Lagoni

Lundagervej 21
8870 Langå
Folkeskolelærer, 62 år

 • Førstesuppleant til Byrådet.
 • Formand for socialdemokraterne i Langå, Stevnstrup
 • Formand for Csv Randers skolebestyrelse

Jeg bor i Stevnstrup. Jeg er gift med Jørn, har tre drenge og to børnebørn. Jeg har været medlem af Randers Byråd 2005-2013. Jeg er meget optaget af, at hele Randers Kommune er et attraktivt sted at bo for alle. Vi skal behandle alle børn, unge og ældre anstændigt og fortsat sikre at pengene bliver brugt bedst muligt. Jeg vil fortsat arbejde på at være bindeled mellem borgeren og kommunen. Mennesker skal være i centrum Medlem af menighedsrådet Østervelling, Helstrup og Grensten sogn. Medlem af brugsbestyrelsen i Daglibrugsen Stevnstrup. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Norden, Randers

Joan Hjersing Knudsen

Mælkevej 1C
8940 Randers SV
Fhv. Kunderådgiver, 59 år

 • Kasserer Socialdemokratiet Kronjylland
 • Bestyrelsesmedlem Randers Krisecenter
 • Kasserer Vorup Menighedsråd og kasserer Vorup Højskoleforening

I byrådet vil jeg især hæve stemmen for de borgere, der ikke har det godt.
Vi skal passe på vores børn, fordi de er vores fremtid, og vi skal passe på vores ældre, fordi vi kan takke dem for, at vi fik en fremtid. Det skal gå hånd i hånd med en økonomisk ansvarlig politik, der udvikler Randers kommune positivt. Det er socialdemokratisk velfærdspolitik.

Jeg er gift med Leif og har 3 voksne børn.

Jeg har mange års erfaring som kunderådgiver, heraf de fleste i Arbejdernes Landsbank, hvor jeg også fungerede som tillidsmand i 9 år, hvilket har styrket mine samarbejdsevner og kompetencer, som jeg kan bidrage med i byrådsarbejdet. Her trænger der virkelig til en ordentlig mødedisciplin.

Liselotte Frier Pedersen

Niels Bohrs Vej 31
8920 Randers NV
Socialrådgiver, 53 år

 • Fagligt aktiv
 • Håndboldtræner og -leder i Hornbæk og Randers HK

Mor til 2 voksne piger. Tidligere ufaglært på Esselte. Altid faglig aktiv. Aktuelt som tillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant i Lokal- Område- og Sektormedudvalg inden for Handicap- og Socialområdet i Randers Kommune.

Er socialrådgiver på Center for Beskæftigelse og Rehabilitering, CBR Randers.

Har i mit arbejde og som aflastningsmor kontakt til mange borgere, der er kommet i klemme i vores samfund.  Det er sygemeldte og borgere, der af andre årsager ikke har kunnet opnå/ fastholde kontakten til arbejdsmarkedet eller ikke har passet ind i det almindelige skole-/ uddannelsessystem.

Disse borgere skal på linje med andre have en ordentlig behandling og mødes med respekt og anerkendelse.

Jeg har i mere end 25 år været frivillig leder, de sidste17 år indenfor håndbold i Hornbæk og Randers HK. Har via dette fået stort fokus på vigtigheden af gode fællesskaber for børn og unge. Der skal være muligheder for at dyrke, ikke kun sportslige fællesskaber men også andre sociale fællesskaber i børnenes nærmiljøer fordi, at alle gode fællesskaber er med til at skabe trivsel og god trivsel er med til at skabe gode vilkår for læring.

Netop fællesskab, respekt og anerkendelse er sammen med velfærd og demokrati vigtige nøgleord for mig på den politiske dagsorden.

Inge-Lise Christensen

Niels Bohrs Vej 29
8920 Randers NV
Fhv. formand for FOA Randers og LO Randers, 66 år

 • Bestyrelsesmedlem Randers Daghøjskole
 • Repræsentantskabet Verdo

Jeg har gennem mere end 35 år været fagligt og politisk aktiv, 24 år i FOA – heraf 8 år som formand. Jeg vil arbejde for at velfærden for den enkelte borger stadig er i højsædet. Det gælder både børn, unge og ældre – samt de der har det svært. En måde at sikre at velfærden bevares er, at skabe et godt og et sundt arbejdsmiljø for kommunens ansatte ledere og medarbejdere. Derfor vil jeg arbejde for at værne om de ansatte, så de trygt kan gå på arbejde hver dag, og med deres faglighed sikre vores velfærd. Jeg vil også arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, ved en god beskæftigelses- og arbejdsmarkeds/erhvervspolitik Samarbejde er et nøgleord for mig – også på politisk niveau. ”Det er sammen vi gør en forskel”.

Kristina Begtrup Pedersen

Kronjydevej 31, Støvring,
8930 Randers NØ
Administrationschef, 40 år

Jeg bor i Støvring med min mand, der er selvstændig, og vores to døtre. På mit eksamensbevis står der juridisk assistent og revisor, og jeg har altid arbejdet med økonomi – senest i min nuværende stilling som administrationschef. For mig er det vigtigt, at Randers Kommune optimerer sin vækst indenfor turisme og erhverv, for vi har en kommune med stort potentiale. Det er også vigtigt for mig, at vi får byen og oplandet til at hænge bedre sammen, så alle borgerne kan få glæde af kommunens mange muligheder. Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg med min økonomiske erfaring og mit lokalkendskab mener, at jeg kan gøre en forskel i Randers Kommune. Vi har en dejlig kommune – lad os gøre den endnu bedre sammen

Joseph Aruliah

Mosevej 1
8940 Randers SV
Butikschef Aldi Randers, 49 år

 • Næstformand i Vorup Menighedsråd
 • Bestyrelsesmedlem i Randers Regnskovs ejendomsfond
 • Kasserer i Dansk Tamilsk venskabsforening

Jeg er gift med Bettina Kvist, og sammen har vi fem børn. Jeg har været på arbejdsmarkedet i 25 år, og jeg er en meget aktiv mand. I min fritid tilbringer jeg mest tid sammen med min familie og venner. Jeg har stor vægt på uddannelse, da det giver gode muligheder fremadrettet. Derfor er det vigtigt for mig at børn og unge vokser op og udvikler sig under de bedste livsvilkår. Det giver mulighed for jobs og andre muligheder i samfundet. Så har jeg fokus på ældreområdet. Jeg mener at alle bør have et værdig tilværelse når man bliver gammel, og det vil jeg arbejde for at styrke inden for området.

Jørgen Hansen

Højgårdsvej 17
8983 Gjerlev J
Pensionist, 68 år

 • Tidl. kasserer og a-kasseleder i Metal i 21 år
 • Før det 22 år på togfabrikken, hvor jeg var en del af tillidsmandskollegiet

Jeg var i 9 år medlem af kommunalbestyrelsen i Nørhald kommune, men valgte ved kommunesammenlægningen ikke at opstille igen på grund af arbejdspres. Jeg stiller op denne gang, hvor min ambition skal være ”Ordentlighed”. Jeg tænker først og fremmest på skolereformen og på omkonstitueringen. Ingen af delene var særlig kønne at se på eller være en del af. Jeg vil arbejde for et bedre/tillidsfuldt byrådsarbejde. Man skal kunne stole på de valgte medlemmer, indgåede aftaler holdes. Man forlader ikke en gruppe og melder sig ind på den modsatte fløj fordi en sag går en imod.

Anker Boje

Vandbækvej 12, Uggelhuse
8960 Randers SØ
Driftsleder, 44 år

 • Formand Uggelhuse vandværk
 • Næstformand Vandråd Randers
 • Bestyrelsesmedlem Uggelhuse Borgerforening

Jeg er opvokset i Assentoft og de sidste 19 år har jeg boet i Uggelhuse med Jane Kløve Boje og vores 2 sønner. Jeg er uddannet blikkenslager og vvs-montør. Derefter var jeg konstabel i forsvaret og udsendt til ex-Jugoslavien i 1996. I dag er jeg ansat på Assentoft Vandværk som driftsleder. Jeg vil arbejde for at de små lokalsamfund og Randers by fungerer bedre sammen, således at vi kan tiltrække familier og virksomheder til både land og by. Her er det vigtigt at vi har fokus på at tilbyde gode uddannelser. Fjerne bopælspligten i enkelte huse på landet. Arbejde for en god miljøpolitik så vi forsat kan bevare vores decentrale vandforsyning. En stemme på mig er en stemme på udvikling, uddannelse, arbejdspladser og miljø således vi igen kan få en socialdemokratisk kommune.

Ivan Flarup Hansen

Blishønevej 3, Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Viceskoleleder, 56 år

 • Tidl. fodboldformand i Bjerregrav Boldklub og tidl. i fodboldbestyrelsen i Hornbæk SF
 • Tidl. bestyrelsesmedlem i daværende partiforening Randers Syd
 • Medlem af bestyrelsen for Daghøjskolen i Randers

Jeg er gift med Pia og bor i Ø. Bjerregrav, hvor vi har boet siden 1993. Vi har to børn, Mathias og Nana, der begge er flyttet hjemmefra. Jeg har valgt at stille op til byrådsvalget fordi jeg brænder for politik. Især ”børne- og skoleområdet”, ”socialområdet” samt ”borgernes møde med kommunen” har min store interesse – kort sagt mennesket i centrum. Jeg har via mit andet store interesseområde, idræt, et ønske om at kommunens haller og øvrige idrætsanlæg til stadighed bliver prioriteret så vore børn, unge og ældre i alle aldre, har mulighed for at dyrke idræt og socialt samvær. Jeg er kæmpefan af Randers FC, men følger også med stor interesse Randers HK og Randers HH. Fritiden bruges sammen med familien, men også gerne i selskab med en god bog eller på cyklen.

Klaus Jensen

Mimersvej 10
8920 Randers NV
Faglig medarbejder, 54 år

Klaus Jensen, 54 år, uddannet murersvend, gift med Lone og har 2 voksne døtre. Jeg er modstander af populisme, hovsapolitik giver ingen varige løsninger og medfører kun utilfredshed, derfor bør den førte politik være ordentligt belyst. Jeg vil arbejde politisk for: At skabe bedre rammer for flere tilflyttere, som kan give kommunen bedre økonomi og give kvalificeret arbejdskraft til gavn for nuværende og fremtidige arbejdspladser. At alle fra kontanthjælpsmodtageren til direktøren føler sig involveret i beslutningerne og bliver medspillere i den kommunale fremtidspolitik. At kommunen overholder sine sociale klausuler vedrørende, lærlinge samt løn og arbejdsforhold. En stemme på Klaus Jensen er en stemme på godt politisk håndværk.

Mikkel Maagaard

Rebslagervej 12, 2.th mf,
8900 Randers C
Førtidspensionist, 28 år

Jeg er førtidspensionist, p.g.a. en medfødt hjerneskade. Jeg arbejder på CBR. Jeg har været politisk engageret siden jeg var 17 år. Altid socialdemokrat!! Mit fokusområde vil være forholdene på handicapområdet i Randers: Hvordan er det at være fysisk/psykisk handicappet i Randers kommune; befordringsmæssigt, økonomisk, får man den hjælp, der skal til o.a.? Hvordan kan området udbygges med flere og anderledes arbejdspladser, mindre boenheder, der tager hensyn til bl.a. alder. Jeg tror på varme hænder frem for kolde bygninger i den sociale sektor i Randers kommune.

Ib Møller Pedersen

Hobrovej 46, 4.tv
8900 Randers C
Vikar, 62 år

 • Medlem af bestyrelsen i partiforeningen Randers Nord
 • Frivillig inden for udsatte-området i Randers

Jeg er født og opvokset i Randers.Student fra Randers Amtsgymnasium og har læst Statskundskab ved Århus Universitet samt Mellemøsten-og Integrationsstudier ved SDU. Min begrundelse for at stille op til byrådet er en vision om et bæredygtigt Randers. Både på det sociale område og på det miljømæssige område. Vi skal i højere grad tage hånd om de mest udsatte i vores by. Vi skal bestræbe os på at nedbryde den sociale arv. Folkeskolerne,ungdomsuddannelserne,erhvervsuddannelserne skal have højeste priotet. Med hensyn til miljøet går jeg ind for en balanceret vækst og udvikling.Vi skal måske nydefinere selve vækstbegrebet. Vi skal ihvertfald i Randers bevare vores mangfoldige natur og værne om dyrenes og planternes levesteder.

Lise-Lotte Leervad Larsen

Vester Boulevard 29
8920 Randers NV

Iværksætter med webbutik, 43 år

 • Jeg sidder på 8. år i skolebestyrelsen på Vestervangsskolen
 • Tidligere aktiv i dagtilbudsbestyrelsen
 • Født, opvokset og bor i Randers og gik i skole på Rytterskolen – vil være en hverdagsstemme i byrådet

Jeg er gift med Malte, mor til 5 skolebørn og ved, hvordan skolestrukturen har været for vores børn.

Jeg kommer dagligt på skolen. Jeg kender til de daglige udfordringer. Som bestyrelsesmedlem kæmper jeg dagligt for øget forældreinddragelse, for at de fysiske rammer kan komme på plads og for at give vores børn og børnebørn en spændende, god og udviklende undervisning.

Kortere skoledage er også øverst på dagsorden hos mig. Som mødre rummer vi også vores børns oplevelser, glæder og sorger. Jeg mener, at det er vigtigt,  vi hører børnenes stemmer og gør det bedste vi kan for også at indtage børneperspektivet, så det hele ikke altid kommer til at handle om de voksnes dagsorden – børnenes udvikling er en hjertesag for mig.

Børnene har en stemme – og jeg synes det er på tide at den bliver hørt.