Aktiv partiforening med over 125 års virke!

Fire borgmestre, Berner Nielsen, Torben Hansen - Randers borgmester - Kaj Møldrup Christensen og Keld Hüttel til 125 års jubilæum i Socialdemokratiet Randers Kommune 07-09-18.
Henning Nyhuus var forhindret af en trafikprop.
Foto Jan Szwed

Velkommen til: 

Socialdemokratiet - Randers Kommune

2021 bliver præget af, at vi er 3 år inde i byrådets 4 års periode med 13 socialdemokrater ledet af borgmester Torben Hansen. Der er nu under 11 måneder til kommunalvalget i november 2021, som gerne skulle sikre 4 år mere med socialdemokratisk borgmester i Randers.

Siden skal give medlemmerne af Socialdemokratiet i Randers Kommune let adgang til oplysninger om, hvem vi er, hvad vi arbejder med, og hvordan de får mere at vide om vores virke.

Du kan se, hvordan vi arbejder som socialdemokrater for mere fællesskab i de politiske løsninger og dermed en bedre Randers Kommune og et bedere Danmark for alle. 

I 2021 bliver opgaverne præget af:

  • Byrådsgruppens arbejde med at styrke kommunens handlinger i fællesskabets retning.
  • Kommunalvalget november 2021 forberedes. Se hvad der sker nu!
  • Opdateringen af vedtægterne for partiforeninger.
  • Medlemmernes persondata skal beskyttes. Metoderne skal fastlægges og beskrives efter EU databeskyttelsesdirektivet. Det tager længere tid end ventet!

Arbejdet med opgaverne og resultaterne bliver omtalt. Naturligvis viser hjemmesiden også fotoreportager fra mange af Socialdemokratiets aktiviteter i Randers Kommune. Se dem her!

Jan Sørensen
webmaster

Få mere at vide her: Kontakt os!
Cookies benyttes se: Cookies

Det sker - vær med!

28-Marts-2021

Resultat af urafstemning 28-03-21

Klik på teksten

22-Februar-2021

KV21 kandidaternes præsentationer

Klik og se hvad KV21 kandidaterne kan fortælle!

10-Maj-2021

Fællesledelsen Ekstraordinær Generalforsamling

Kl 19 Onlinenøde

17-Maj-2021

Generalforsamling - Soc.dem. Randers Nordkreds

kl. 19.00 Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers C
Hvis forsamlingsforbuddet tillader det.

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden Hans Esdahl
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning v. formand Hans Esdahl
6. a. Orientering fra folketinget v. Malte Larsen (MF)
b. Orientering fra Region Midtjylland v. Henrik G. Hansen
7. Regnskab og budget ved kasserer Peter Hansen
8. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden, Hans Esdahl, Gærdetoften 13, 8920 Randers
NV, eller på e-mail til hans_esdahl@hotmail.com i hænde senest den 3. maj
2021.
9. Valg
a) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er: formand Hans Esdahl – genopstiller
På valg er: Lise-Lotte Lervad Larsen – genopstiller
b) Suppleanter til bestyrelsen
Anne Hjortshøj Nielsen – genopstiller
Kent Hjortshøj Rasmussen - genopstiller
c) Revisor
På valg er: Leo Møller - genopstiller
d) Revisorsuppleant
På valg er: Karsten German - genopstiller
10. Valg af kongresdelegeret
11. Opstilling af folketingskandidat
12. Eventuelt

16-Juni-2021

Socialdemokraten Randers juni

Udkommer

Velkommen til Socialdemokratiet Randers Kommune.
Her kan du se hvem vi er, og hvad vi står for i Randers Kommune.
Du kan også melde dig ind i Socialdemokratiet på "Kontakt os" siden. Så bliver du tilknyttet en af vores 4 partiforeninger.
Se dem under Organisation!

Webmaster

Jan Sørensen