Vedtægterne er under revision

Arbejdet i partiforeningerne, valgkredsene og fællesledelsen i Socialdemokratiet foregår efter spilleregler beskrevet i vedtægterne.

Vedtægterne for organisationen i Randers Kommune er under revision. Fordi de er udformet efter partiets gamle standardvedtægter, og fordi opgavefordelingen mellem de 6 partienheder er ændret, siden vedtægterne blev vedtaget på de respektive generalforsamlinger for flere år siden.

Standardvedtægter
Derfor er det partiets gældende standardvedtægter, som skal være basis for de nye vedtægter. De skal forelægges på og vedtages af partienhedernes generalforsamlinger i nær fremtid. Et tremandsudvalg arbejder på udkast til de nye vedtægter.
Når de nye vedtægter er vedtaget, bliver standardvedtægterne erstattet på hjemmesiden af de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter under revision
Fællesledelsens vedtægter fra 2013 og forslag til ændringer 2019 kan ses og downloades.

Klik på 'Download fil' og læs vedtægten!

Vedtægter - Faellesledelse - forslag 2019

Randers Kommune . Fællesledelsen
Forslag til ændringer af på generalforsamling 22. maj 2019.

Vedtægter - Faellesledelse 2013

Randers Kommune . Fællesledelsen
Gældende vedtægter fra 2013

Foreningvedtaegter 2016-2020

Standardvedtægter for partiforening.

Kredsvedtaegter 2016-2020

Standardvedtægter for valgkreds.

Faellesledelsesvedtaegter 2016-2020

Standardvedtægter for fællesledelse.