Vedtægterne er under revision

Arbejdet i partiforeningerne, valgkredsene og fællesledelsen i Socialdemokratiet foregår efter spilleregler beskrevet i vedtægterne.

Vedtægterne for organisationen i Randers Kommune er under revision. Fordi de er udformet efter partiets gamle standardvedtægter, og fordi opgavefordelingen mellem de 6 partienheder er ændret, siden vedtægterne blev vedtaget på de respektive generalforsamlinger for flere år siden.

Standardvedtægter
Derfor er det partiets gældende standardvedtægter, som skal være basis for de nye vedtægter. De skal forelægges på og vedtages af partienhedernes generalforsamlinger i nær fremtid. Et tremandsudvalg arbejder på udkast til de nye vedtægter.
Når de nye vedtægter er vedtaget, bliver standardvedtægterne erstattet på hjemmesiden af de gældende vedtægter.

Gældende vedtægter
Fællesledelsens nye vedtægter vedtaget maj 2019 kan ses og downloades.

Klik på 'Download fil' og læs vedtægten!

Vedtægter - Faellesledelse 2019

Besluttet på den ordinære generalforsamling 22. maj 2019.

Sydkreds Vedtægter 2016

Vedtægter for Randser Syd Kreds –
vedtaget på den ordinære generalforsamling 14/316

Foreningvedtaegter 2016-2020

Standardvedtægter for partiforening.

Kredsvedtaegter 2016-2020

Standardvedtægter for valgkreds.