De to MF-ere mellem skoleledelsen på Korshøjskolen.
Foto Jan Szwed